Slovensko

Menu

clear
star_border

Baumit FixBeton

Rýchle betónovanie pre domácich majstrov i profíkov!

Svet je stále viac a viac uponáhľaný, máme stále menej času na rodinu i bežné veci, ktoré patria k životu. Hľadáme riešenia ako si život zjednodušiť a ako mať viac času na svoju rodinu, záľuby či oddych. Kto by si povedal, že aj taký betón nám vie život uľahčiť?

  • Rýchlotuhnúci betón
  • Na osadenie stĺpikov, hojdačiek, drobných základov
  • Spracovateľnosť aj bez miešania

Kde môžeme tento betón použiť?

Rýchle betónovanie

Rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na prádlo, preliezačiek, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie

Bez miešania

Nepotrebujeme elektrinu, miešadlo, ani nádobu na miešanie. Ideálne aj na ťažšie dostupné miesta. Do pripravenej jamy jednoducho nasypeme suchú zmes a zalejeme potrebným množstvom vody. 
Začiatok tuhnutia: cca 3 min.
Ľahko zaťažiteľné po: cca 30 min.
Vysoko zaťažiteľné po: cca 24 hod.

S miešaním

Suchý betón zamiešame v nádobe s vodou na čerstvú maltu, nasypeme do debnenia a zhutníme. Pracujeme rýchlo, betón začína tuhnúť už po 10 min.

Začiatok tuhnutia: cca 10 min.
Ľahko zaťažiteľné po: cca 1 hod.
Vysoko zaťažiteľné po: cca 24 hod.

Vytvorte si kalkuláciu

Neviete koľko materiálu budete potrebovať a koľko vás to bude stáť? Vyberte si vhodný betóny a vytvorte si základný rozpočet s cenami a spotrebou materiálu. Spotrebu betónu si môžete vypočítať podľa m2 ako aj m3.

Spracovanie bez miešania - Krok za krokom

Kotvenie stĺpika

1. krok: Vykopeme jamu ako základ pre stĺpik. Jama by mala byť väčšia o 20 - 30 cm ako je rozmer kotveného prvku. Osadíme stĺpik. Steny a dno jamy dôkladne navlhčíme vodou.

Kotvenie stĺpika

2. krok: Do jamy nasypeme suchú zmes Baumit FixBeton v hrúbke cca 10 cm.

Kotvenie stĺpika

3. krok: Vrstvu suchej zmesi zarovnáme murarskou lyžicou.

Kotvenie stĺpika

4. krok: Následne nasypanú suchú zmes zalejeme predpísaným množstvom vody pomocou krhly s kropiacou hlavicou. (3,2 l vody na jedno 25 kg vrece). Vodu necháme vsiaknuť a po cc 1 minúte postup opakujeme, pokiaľ nedosiahneme požadovaný rozmer základu.

Kotvenie stĺpika

5. krok: Povrch poslednej vrstvy ihneď po vsiaknutí betónu zahladíme murárskou lyžicou. 

Kotvenie stĺpika

6. krok: Betónová zmes začína tuhnúť cca po 3 minútach. Po 5 minútach je stĺpik fixovaný. Po cca 30 min. ľahko zaťažiteľný a po cca 24 hod. vysoko zaťažiteľný.

Video - Spracovanie Baumit FixBetónu