Menu

clear

Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka

KalkDünnputz

Ručná a strojová tenkovrstvová omietka na pórobetón a betón.

Vápennocementová tenkovrstvová omietka pre strojové a ručné spracovanie, s hladeným povrchom, pre priame nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

  • Vápennocementová

  • Tenkovrstvová

  • Strojové a ručné spracovanie

Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka
star_border

Min. hrúbka omietky v interiéri je 6 mm, v exteriéri min. 8 mm.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
≤ 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.5W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2.5N/mm² CS II
Objemová hmotnosť
cca 1100kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
6mm (8 mm pre exteriér)
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1N/mm²
Doba schnutia
cca 1deň/1 mm hrúbky omietky
Spotreba
cca 1.42kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 18m²/mm/vrece
Spotreba vody
cca 6.5l/vrece
Veľkosť zrna
max. 0.8mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Vyberte si želanú omietku či už podľa podkladu alebo finálneho vzhľadu a vypočítajte si základný rozpočet materiálu spolu s cenami