CoffeeShopa - dobrá architektúra nemusí vznikať len v hlavnom meste

Dobrá architektúra nemusí nutne vznikať len v hlavnom meste, čo je, ostatne, pre Slovensko dosť príznačné. K typickým príkladom patrí aj CoffeeShopa v obci Limbach (okr. Pezinok), ktorá sa svojou architektonickou kvalitou dostala aj medzi nominované objekty v kategórii Nebytové stavby na medzinárodnej súťaži Life Challenge 2022.

CoffeeShopa Limbach - referencia Baumit

Nemôžete ju minúť. Keď idete hore hlavnou ulicou SNP, tak približne v  jej strede na ňu narazíte, aj keby ste nechceli. Ale vy chcete. Priamo v centre obce sa nachádza ako zjavenie. CoffeeShopa však nie je samoľúbym votrelcom, ale priateľským objektom s výraznou signálnou funkciou.

Vizuálny filter

Vznikol výraznou prestavbou pôvodného malého objektu lokálnej predajne ovocia a zeleniny, ktorá už dlhší čas neslúžila svojmu účelu. Architektonický koncept tvarovo jednoduchého dvojpodlažného objektu spočíva vo vytvorení jednotného funkčného celku v urbanizme obce s niekoľkými úrovňami vizuálno-funkčných väzieb interiéru a exteriéru. „Na jednej strane sú to vizuálne väzby nároží objektu – na prízemí víta návštevníkov na príjazdovej komunikácii bar so svojím zázemím, zatiaľ čo z  interiéru vrchného podlažia sa ponúkajú pohľady na centrum obce a Malé Karpaty s typickými vinicami na ich úpätí,“ približuje Tomáš Šebo. „Druhú rovinu tvorí vizuálna os ulica – kaviarenská časť – verejná terasa – zeleň v pozadí. Striedajú sa tu rôzne úrovne súkromia verejných priestorov. Poslednú úroveň vizuálnej väzby tvorí predsadený drevený fasádny raster, pri návrhu ktorého sme sa nechali inšpirovať lokálnou viničnou tradíciou. Tento tvorí charakteristický vizuálny filter medzi vnútorným a vonkajším priestorom.“

CoffeeShopa Limbach - referencia Baumit

Priamočiara dispozícia

Prízemie tvorí z polovice zázemie a bar a z polovice je otvorenou kaviarňou s prístupom z exteriéru. Poschodie ponúka variabilný priestor s možnosťou spájania a rozdeľovania podľa aktuálne prebiehajúcich aktivít. Ku kaviarni prislúcha verejná terasa, ktorú autori koncipovali ako vysunutý interiér formálne pričlenený ku kaviarni cez drevený raster, ktorý je v tomto prípade nosným konštrukčným systémom. Jednoznačne sa dá povedať, že svojou variabilitou a rôznorodosťou využitia pasuje kaviareň priamo do  srdca Limbachu.

2 otázky pre architekta Juraja Murína

1. Čo znamená CoffeeShopa vo vašej tvorbe a čím je vo vašom portfóliu výnimočná?
Kaviareň v takomto rozsahu bola pre nás príjemnou zmenou voči už zabehnutej práci na projektoch s  výrazne väčšou mierkou. Do popredia potom vystupujú riešenia s ohľadom na finálny detail. Oceňujeme, že sa na nás investor spoľahol v celom rozsahu tvorby diela, od štúdie až po spoluprácu na realizácii. Z tohto hľadiska bol aj proces tvorby do veľkej miery spolutvorbou nás architektov a  investora, ktorý má k lokalite (a diele v nej) veľmi osobný vzťah. Dôrazným detailom, na ktorom sme postavili charakter stavby, sa stal výrazný drevený raster, ktorý na jednej strane plní funkciu istého vizuálneho filtra a súčasne je silným architektonickým výrazovým prostriedkom. Takéto použitie materiálu v kombinácii s minimalizovanou formou je miernym odklonom od našej bežnej architektonickej tvorby, ktorá sa vyznačuje skôr v dôraze na expresívnejšie formovanie hmoty.

2. Prečo ste si na fasádu vybrali materiály Baumit?
Pre zvýraznenie vizuálneho charakteru stavby sme hľadali vhodnú kombináciu materiálov, ktorá by akcentovala priority, ktoré sme si stanovili. V tomto prípade nám Baumit riešením s fasádnou omietkou PuraTop vytvoril zjednotené plátno, na ktorom vynikla kresba dreveného rastra. Svojím prevedením hrubozrnnej omietky získal podklad navyše matnú textúru, ktorá eliminuje nežiadúce odlesky. Takto sme potlačili mestský charakter stavby a priblížili sa vidieku vhodnou aplikáciou materiálu.

CoffeeShopa Limbach - referencia Baumit

Interiér hľadá osobité riešenia

Už pri riešení dispozície, variability využitia priestorov, ako aj vzťahov k okoliu si architekti robili predbežnú predstavu o interiéri. Tieto aspekty tvorby sú priamo prepojené a nedajú sa celkom od seba oddeliť. Zariadenie interiéru napríklad priamo súvisí s umiestnením okien a dverí, dispozícia už predurčuje ako bude interiér zariadený a v akých súvislostiach sa bude formovať.
„Investor sa v procese tvorby rozhodol, že osloví nezávislého dizajnéra, ktorý sa postará o materiálové prevedenie a nájde individuálne riešenia na vznikajúce situácie,” hovorí Tomáš Šebo. „S autorkou interiéru, pani Evou Horváthovou z Ateliéru v podkroví, sme mali štandardnú spoluprácu. Dizajnérka si spravila v spolupráci s investorom predstavu o riešení, vyžiadala si potrebnú stavebnú prípravu a koordináciu s profesiami a v menšom množstve aj zmeny v statike. Aj preto je interiér neoddeliteľnou súčasťou diela. Všetci, ktorí sme k dielu prispeli, sa tešíme z dobrého výsledku a ďakujeme investorovi za prejavenú dôveru.”

Text: Ľudovít Petránsky
Foto: PhotoMartini
Použitý Baumit materiál: fasádna omietka Baumit PuraTop, lepiaca stierka Baumit StarContact
Článok bol uverejnený v tlačenom Baumit Magazíne 1/2022

COFFEESHOPA
Miesto: Limbach, Slovensko
Investor: Pacamara s. r. o.
Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Juraj Murín, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Jakub Vydra
Spolupráca: Martina Ďurčeková, Adam Jurga
Autori interiéru: ateliér v podkroví, Eva Horváthová a Zuzana Haláková
Generálny dodávateľ: DaL STAV s. r. o.
Termín realizácie: 06/2018 – 11/2019
Úžitková plocha: 208,79 m2