Slovensko

Aj architekúra si zaslúži svoje ocenenia

Ceny Spolku architektov Slovenska 2018 Insert title

Malá sála Slovenskej filharmónie v Bratislave sa aj tohto roku stala dejiskom odovzdávania Cien Spolku architektov Slovenska. Po úvodnom slove prezidenta SAS Juraja Hermanna, v ktorom poukázal na rastúci kredit slovenskej architektúry a Spolku architektov v rámci medzinárodných architektonických aktivít a architektonických organizácií nasledovalo odovzdanie prestížnych ocenení osobnostiam, ktoré svojou tvorbou prispeli k rozvoju slovenskej architektúry. 

Ceny Spolku architektov Slovenska 2018

Odovzdávanie cien, foto: Andrej Trebatický

Cena Emila Belluša

Cenu Emila Belluša (pozn. red.: udeľovaná od roku 1990) za celoživotné dielo získal architekt Peter Brtko, ktorého odborná i širšia verejnosť pozná najmä ako tvorcu Detského mestečka v Trenčíne Zlatovciach (spoluautor Ľudovít Režucha). Symbolicky sa táto cena v roku 100. výročia vzniku Československa odovzdávala v Prahe a v Bratislave; architekt Brtko vytvoril značnú časť svojho diela v tomto období, do ktorého datujeme aj jeho stavby pre kultúru, pamiatkové obnovy a rekonštrukcie. 

Cena profesora Martina Kusého

Cenu prof. Martina Kusého (pozn. red.: udeľovaná od roku 2003), ktorá sa udeľuje za vedeckú odbornú literatúru o architektúre a za popularizáciu a prezentáciu architektonickej tvorby, Spolok udelil prof. Miroslavovi Marcellimu za trilógiu publikácii Filozofi v meste, Mesto vo filozofii a Miesto, čas, rytmus a za dlhodobé a mimoriadne podnetné odkrývanie mnohotvárnych súvislostí medzi filozofiou, architektúrou a urbanizmom. 

Laureátom Kusého ceny sa v tomto roku stal aj prof. Matúš Dulla za pozoruhodnú a sústavnú prezentáciu dejín slovenskej architektúry 20. storočia odbornej a laickej verejnosti doma i v zahraničí prostredníctvom radu výnimočných knižných publikácií, ako aj vďaka neúnavnej popularizačnej a editorskej činnosti, umocnenej kurátorským pôsobením vo výstavných projektoch medzinárodného dosahu, propagujúcich naše architektonické dedičstvo v širšom európskom kontexte. 

Cena Dušana Jurkoviča

Cenu Dušana Jurkoviča (pozn. red.: udeľovaná od roku 1964) v roku 2018 získalo dielo Nádvorie Trnava, ktorého tvorcami boli architekti z tímu Vallo Sadovsky Architects - Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Marcel Vadík, Mateja Vonkomerová, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová.

Odovzdávanie cien, foto: Andrej Trebatický

Matúš Vallo (pri mikrofóne); zľava: V. Zajíček, J. Hermann, M. Tichý (predseda poroty Ceny D. Jurkoviča), M. Horváthová (podpredsedníčka Rady FVU), foto: Andrej Trebatický

Porota hodnotila najmä komplexnosť prístupu, pestrosť architektonického riešenia, urbanistický a spoločenský prínos diela pre život Trnavy. Účelne vynaložené prostriedky sú ukážkou príkladného prístupu k revitalizácii a prepojeniu historickej a súčasnej architektúry. Výsledné dielo je pozoruhodné nielen z pohľadu vlastnej architektúry, ale tiež z hľadiska kultúrneho a sociálneho prínosu; výsledok je tu umocnený funkčným a živým obsahom. 

Nádvorie Trnava

Zdroj: Spolok architektov Slovenska, Foto: BoysPlayNice

Nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča získali diela: 

Mlynica, Bratislava - Nové Mesto

Autor: gutgut: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek 

Mlynica, Bratislava - Nové Mesto

Zdroj: Spolok architektov Slovenska, Foto: BoysPlayNice

Mestská vila Mudroňova, Bratislava

Autor: Ilja Skoček; Spolupráca: Igor Čierny, Peter Kožuško, Danica Ščepková 

Mestská vila Mudroňova, Bratislava

Zdroj: Spolok architektov Slovenska, Foto: Peter Jurkovič

Vyhliadková veža na Dubni, Žilina, mestská časť Budatín

Autor: Gábor Nagy, Ladislav Vikartovský 

Vyhliadková veža na Dubni, Žilina, mestská časť Budatín

Zdroj: Spolok architektov Slovenska, Foto: HSF System SK, Erik Tomašek

Rodinný dom Jarovce, Bratislava

Autor: Juraj Benetin, Miroslava Gašparová, Matej Grébert, Juraj Kurpaš 

Rodinný dom Jarovce, Bratislava

Zdroj: Spolok architektov Slovenska, Foto: BoysPlayNice

Medzinárodná porota

O udeľovaní Ceny a nominácií rozhodovala medzinárodná porota v zložení Iván Nagy (Maďarsko), Paweł Kobylański (Poľsko), Marek Tichý (predseda poroty, Česká republika), Tomáš Šebo (Slovensko), Michal Burák (Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2017), Tibor Zelenický (Slovensko). 

Cena Spolku architektov

Po prvý raz udelil Spolok aj Cenu Spolku architektov Slovenska za výnimočný prístup investora k architektonickej tvorbe. Prvým laureátom sa stal Miroslav Trnka za realizáciu projektu Nádvorie – komplexná rekonštrukcia a obnova historických objektov a priestorov v Trnave, a to s ohľadom na sociálne funkcie a obsahový koncept projektu. 

Miroslav Trnka, laureát Ceny SAS a Juraj Hermann, prezident SAS, foto: Andrej Trebatický

Miroslav Trnka, laureát Ceny SAS a Juraj Hermann, prezident SAS, foto: Andrej Trebatický

Inspireli Awards Slovakia

Súčasťou slávnostného večera bolo odovzdanie Ceny Jože Plečnika za prínos v oblasti architektúry a staviteľstva v období Československa, ako aj ocenenia mladých architektov v národnom kole svetovej internetovej súťaže Inspireli. 

Text: Peter Mikloš pre Baumit