Slovensko

Baumit Life: 1141

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1141
HEX: #9BA449
RGB: 155/164/73
HBW: 35

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1147
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0893
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0899
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1141
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1142
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1143
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1144
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1145
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1146
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1147
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1148
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1149
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.