Slovensko

Baumit Life: 1131

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1131
HEX: #8D964E
RGB: 141/150/78
HBW: 28

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0149
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0918
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0931
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1131
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1132
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1133
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1134
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1135
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1136
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1137
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1138
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1139
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.