Slovensko

Baumit Life: 0931

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0931
HEX: #565248
RGB: 86/82/72
HBW: 9

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0935
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0138
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0451
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0931
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0932
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0933
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0934
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0935
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0936
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0937
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0938
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0939
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.