Slovensko

Baumit Life: 1061

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1061
HEX: #78A553
RGB: 120/165/83
HBW: 31

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0169
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0191
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0882
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1039
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1061
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1062
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1063
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1064
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1065
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1066
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1067
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1068
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1069
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.