Slovensko

Baumit Life: 1011

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1011
HEX: #5B8D67
RGB: 91/141/103
HBW: 22

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0916
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0921
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1169
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1011
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1012
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1013
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1019
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.