Baumit Life: 0851

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0851
HEX: #5A656A
RGB: 90/101/106
HBW: 13

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0855
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0413
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0938
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0851
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0852
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0853
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0854
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0855
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0856
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0857
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0858
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0859
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.