Slovensko

Baumit Life: 0831

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0831
HEX: #5B6A77
RGB: 91/106/119
HBW: 14

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0838
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1157
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M327
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0831
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0832
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0833
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0834
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0835
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0836
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0837
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0838
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0839
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.