Slovensko

Baumit Life: 0778

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0778
HEX: #DCE5E7
RGB: 220/229/231
TSR: ≥25
HBW: 77

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0309
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0792
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0895
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1021
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0771
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0772
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0773
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0774
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0775
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0776
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0777
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0778
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0779
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.