Slovensko

Baumit Life: 0761

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0761
HEX: #508EBB
RGB: 80/142/187
HBW: 25

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0048
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0914
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0919
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0761
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0762
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0763
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0764
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0765
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0766
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0767
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0768
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0769
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.