Slovensko

Baumit Life: 0741

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0741
HEX: #4C9DA6
RGB: 76/157/166
HBW: 29

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0871
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0907
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M327
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0741
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0742
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0743
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0744
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0745
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0746
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0747
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0748
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0749
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.