Slovensko

Baumit Life: 0711

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0711
HEX: #488FCD
RGB: 72/143/205
HBW: 25

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0717
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0871
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0035
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0709
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0711
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0712
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0713
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0714
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0715
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0716
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0717
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0718
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0719
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.