Baumit Life: 0708

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0708
HEX: #DEE4E7
RGB: 222/228/231
TSR: ≥25
HBW: 77

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0702
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M344
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0522
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0991
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0701
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0702
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0703
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0704
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0705
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0706
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0707
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0708
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0709
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.