Baumit Life: 0522

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0522
HEX: #D15450
RGB: 209/84/80
TSR: ≥25
HBW: 21

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0902
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0907
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0862
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0521
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0522
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0523
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0524
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0525
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0526
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0527
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0528
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0529
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.