Slovensko

Baumit Life: 0631

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0631
HEX: #7B4C55
RGB: 123/76/85
HBW: 10

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0874
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0708
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0396
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0399
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0631
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0632
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0633
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0634
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0635
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0636
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0637
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0638
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0639
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.