Baumit Life: 0491

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0491
HEX: #E36143
RGB: 227/97/67
HBW: 26

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0719
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0831
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0891
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0491
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0492
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0493
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0494
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0495
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0496
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0497
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0498
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0499
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.