Slovensko

Baumit Life: 0214

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0214
HEX: #E9BF7D
RGB: 233/191/125
TSR: ≥25
HBW: 56

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0219
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0352
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1022
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0211
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0212
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0213
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0214
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0215
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0216
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0217
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0218
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0219
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.