Slovensko

Baumit Life: 0071

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0071
HEX: #E9B535
RGB: 233/181/53
HBW: 52

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0912
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0197
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0381
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0071
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0072
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0073
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0074
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0075
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0076
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0077
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0078
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0079
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.