Baumit Life: 0041

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0041
HEX: #EEC737
RGB: 238/199/55
HBW: 60

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0872
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0877
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0481
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0865
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0041
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0042
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0043
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0044
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0045
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0046
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0047
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0048
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0049
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.