Slovensko

Baumit Life: 0031

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0031
HEX: #F0D333
RGB: 240/211/51
TSR: 66
HBW: 65

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0882
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0898
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0031
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0032
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0033
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0034
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0035
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0036
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0037
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0038
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0039
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.