Jednoduchý postup na izoláciu stropu
star_border

Izolácia stropu: Postup krok po kroku, s ktorým to ľahko zvládnete 

Obtiažnosť: Stredná
Doba spracovania: cca 10 – 20 minút na m2

Vzhľadom na jedinečné podmienky, ktoré sa nachádzajú na každej stavbe, sme pri našom postupe izolácie stropu zohľadnili stav aktuálnej rekonštrukcie. V pracovnom postupe sme preto neprihliadali na všetky možné prípady a typy rekonštrukcií. Ešte predtým, ako sa pustíte do prerábania, prečítajte si produktový list.

Chcete vedieť, koľko vás bude izolácia stropu stáť? Využite našu Baumit kalkulačku, v ktorej v 4 krokoch jednoducho zistíte, koľko vás celá rekonštrukcia vyjde. 

Pripravte strop pred izoláciou a otestujte jeho priľnavosť

Ak sa chystáte zatepliť povrch, ktorý je natretý neznámou farbou a nie ste si istí, či lepidlo dostatočne na povrch priľne, spravte test. 

Čo na prípravu pred izoláciou stropu potrebujete? 

Materiál:

Náradie:

 • nôž na rezanie sieťky

 • vedro na miešanie malty

 • metla

 • hladidlo so zubami 12 mm

Postup ošetrenia povrchu a testu prídržnosti pred izolovaním stropu

1. Vyčistite strop pivnice

Pomocou metly odstráňte všetky pavučiny, nečistoty a uvoľnené časti čo najdôkladnejšie.

2. Pripravte si sieťku

Odstrihnite približne 50 x 100 cm veľkú sieťku.

3. Naneste lepiacu maltu

Podľa pokynov na obale alebo v technickom liste vymiešajte lepiacu zmes. Naneste ju na strop s hladidlom bez zubov približne v 3 mm vrstve.

4. Vložte sieťovinu

Pomocou hladidla so zubami vtlačte časť sieťky tak, aby z povrchu viselo približne 20 cm. 

5. Zahľaďte sieťku

Rovnou stranou hladila vyrovnajte lepiacu maltul, prípadne naneste ďalšiu tenkú vrstvu tak, aby nebola sieťka viditeľná. 

6. Nechajte vyschnúť

Počkajte približne 3 až 4 dni, kým lepidlo zaschne.

7. Otestujte prídržnosť

Pevne uchopte oboma rukami prečnievajúcu časť sieťky a vytrhnite ju. Nezabudnite si nasadiť pracovné rukavice a okuliare, ktoré chránia vaše ruky pred zranením. 

Ak sieťku z lepidla vytrhnete, ale lepiaca malta zostane pevne pripevnená k stropu pivnice, môžete predpokladať, že strop pivnice je dostatočne stabilný a lepiaca malta môže dobre priľnúť k povrchu.

Ak sa však lepidlo vytrhne od stropu pivnice aj spolu so sieťkou, vykonajte pred zatepľovaním dodatočné opatrenia (napr. ďalšie čistenie, odstraňovanie náterov a pod.) Po tom, ako podklad očistíte a prípadne skontrolujete prídržnosť, sa môžete pustiť do izolácie stropu. 

Začnite s izoláciou stropu

Strop môžete izolovať buď minerálnou vlnou, alebo polystyrénom (EPS). Tepelnú izoláciu z minerálnej vlny a polystyrénu lepíte pri teplotách nad 5 °C a nižších ako 30 °C. Pomocou lepidla vyrovnáte nerovnosti do 5 mm. Ak sa na strope nachádzajú väčšie nerovnosti, vyrovnajte ich v predstihu lepiacou maltou alebo maltou Baumit Baumacol Precisio Speed. 

Čo potrebujete na izoláciu stropu minerálnou vlnou?

Materiál:

Náradie:

 • nôž na rezanie sieťky a minerálnej vlny
 • vedro na miešanie malty
 • zubové hladidlo
 • vŕtačka
 • kelňa (murárska lyžica)
 • zubové hladidlo 12 mm
 • vodováha alebo rovná doska
 • akumulátorový skrutkovač
 • miešadlo
 • penové hladidlo

Čo potrebujete na izoláciu stropu polystyrénom?

Materiál:


Náradie:

 • nôž na rezanie sieťky a polystyrénu
 • vedro na miešanie malty
 • metla
 • zubové hladidlo

Postup lepenia izolácie stropu z minerálnej vlny a polystyrénu

1. Naneste lepidlo na izoláciu

Spracovanú lepiacu maltu podľa technického listu a návodu naneste pomocou murárskej lyžice v dostatočnom množstve.

2. Rozotrite lepiacu maltu

Čerstvo nanesenú lepiacu maltu rovnomerne rozotrite po celej izolačnej doske. Uistite sa, že hladidlo držíte v čo najtupšom uhle, aby ste na to naniesli dostatočné množstvo lepidla.

3. Nalepte na strop izoláciu

Pripravenú izolačnú dosku čo najskôr prilepte na strop.

4. Zatlačte na izolačnú dosku suterénneho stropu

V prípade minerálnej vlny ju pritlačte na strop, a to rovnomerne celou plochou. Ak zatepľujete strop lamelami so zrezanými hranami, stláčajte izoláciu stropu pomocou penového hladidla. 

5. Odstráňte vytekajúcu lepiacu maltu

Ak sa tlačením zboku dostane von lepidlo, ihneď to odstráňte napríklad murárskou lyžicou. Zabránite tak vzniku tepelného mosta.

6. Skontrolujte zarovnanie

Pomocou dlhej vodováhy, skontrolujte zarovnanie izolantu.

Postup prichytenia minerálnej vlny na strop

Pri minerálnej vlne, ktorá je hrubšia ako 10 cm, nezabudnite na kotvy, ktoré vystužia celú izoláciu. Pri našom type izolácie stropu sme zvolili 3 príchytky od seba vzdialené na 15 cm. V prípade použitia lamiel so zrezanými hranami nie je potrebné kotviť ani pri väčších hrúbkach.

1. Vyvŕtajte dieru na kotvu

Pomocou vŕtačky vyvŕtajte potrebné otvory, ich priemer prispôsobte veľkosti drieku kotvy. Správny rozmer nájdete v technických informáciách o produkte. Po vyvŕtaní dier môžete kotvy pripevniť.

2. V prípade použitia dosiek z EPS a minerálnej vlny je potrebné ich celoplošne prestierkovať sieťkovou maltou Baumit ProContact so sieťkou StarTex. Lamely so zrezanými hranami stierkovať netreba.

Zaujímajú vás novinky zo sveta stavbárstva a chcete sa dozvedieť viac než izolovať strop? Začnite odoberať náš newsletter, v ktorom vám prinesieme praktické rady pre vaše ďalšie projekty.