Slovensko

Baumit ProContact

Paropriepustná lepiaca malta na lepenie a stierkovanie.

Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie minerálnych a polystyrénových fasádnych izolačných dosiek, hydrofobizovaná.

  • Vysoko paropriepustná

  • Ekonomicky výhodné

  • Jednoduché spracovanie

Lepiaca malta Baumit ProContact je vhodná aj na vytvorenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou na podkladové omietky, ako je napr. Baumit MPA 35 ľahká, Baumit Termo omietka a pod., pred následnou aplikáciou fasádnych omietok. Pred nanesením fasádnej omietky dodržať technologickú prestávku min. 5 - 7 dní, v závislosti od klimatických podmienok.

Varianty

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
cca 18
Objemová hmotnosť
cca 1300 kg/m³
Max. hrúbka
6 mm
Min. hrúbka
3 mm
Doba schnutia
cca 7 dní (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 3.5 - 7 kg/m² (podľa typu použitia a izolantu)
Výdatnosť
cca 7 - 3.5 m²/vrece (podľa typu použitia a izolantu)
Spotreba vody
cca 6.5 l/25 kg
Doba spracovania
cca 1.5 h
Veľkosť zrna
max. 0.6 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Faktor difúzneho odporu μ
cca 18
Objemová hmotnosť
cca 1300 kg/m³
Max. hrúbka
6 mm
Min. hrúbka
3 mm
Doba schnutia
cca 7 dní (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 3.5 - 7 kg/m² (podľa typu použitia a izolantu)
Doba spracovania
cca 1.5 h
Veľkosť zrna
max. 0.6 mm
Balenie
Silo
Baumit ProContact
star_border
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodný systém na zateplenie a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu. Ku kalkulácii si môžete pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.