< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Baumacol FlexTop

Cementové flexibilné lepidlo na rôzne typy obkladov, trieda C2TES1.

Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004 na lepenie obkladov a dlažby. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

  • Lepidlo na obklady a dlažby

  • Flexibilné

  • Interiér a exteriér

Pred lepením použiť vhodný penetračný náter, Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo Baumit SuperGrund na nenasiakavé podklady.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Max. hrúbka
5
Reakcia na oheň
A1
Doba spracovania
cca 4 h
Spotreba
cca 3 kg/m² v závislosti od typu obkladu
Výdatnosť
cca 8 m²/vrece v závislosti od typu obkladu
Pochôdznosť
po cca 2 dňoch
Spotreba vody
cca 8 l/vrece
Doba otvorenia
cca 30 min
Doba odležania
cca 5 min
Veľkosť zrna
max. 0.3 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Baumacol FlexTop
star_border

Vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.