Baumit Baumacol FlexTop

Mrazuvzdorné lepidlo, trieda C2TES1

Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo triedy C2TE S1 (so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia) podľa normy STN EN 12004 na lepenie obkladov a dlažby. Vhodné na lepenie keramického obkladu a dlažby, gresu, prírodného kameňa, pre veľké rozmery aj tmavé farby. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

  • Lepidlo na obklady a dlažby

  • Flexibilné, trieda C2TE S1

  • Do interiéru i exteriéru

Pred lepením použiť vhodný penetračný náter, Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady. Pre lepšiu prídržnosť obkladových prvkov k podkladu odporúčame použiť kombinovanú metódu lepenia ("buttering a floating" metóda). Lepidlo naniesť na povrch určený na obkladanie a aj na rubovú plochu obkladového prvku.

Baumit Baumacol FlexTop

Vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.