Menu

clear
star_border

Zateplenie sokla

Správne zateplenie závisí aj od dobre prevedených detailov. Jedným z nich je aj správne zateplenie soklovej časti budovy.
Pokiaľ kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) prebieha až po úroveň terénu, je potrebné do výšky min. 500 mm nad úroveň terénu použiť z dôvodu nízkej nasiakavosti tepelnoizolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu alebo izolačné dosky EPS Perimeter. Mechanické kotvenie rozpernými kotvami je vždy potrebné. 

Správne lepidlo

Bežný podklad: Na bežný podklad lepíme izolačné dosky XPS alebo Perimeter pomocou lepiacej stierky Baumit StarContact White, StarContact alebo openContact.

Bituménový podklad: Použijeme lepidlo Baumit SupraFix alebo Baumit BituFix 2K.

Stierkovanie: Izolačné dosky XPS alebo Perimeter stierkujeme pomocou lepidla Baumit StarContact White, StarContact alebo openContact.

Lepidlá na soklové izolačné dosky

Skladba zateplenia sokla

Skladba zateplenia sokla

1. Podklad: V mnohých prípadoch podklad tvorí bituménová izolácia

2. Lepenie: Baumit SupraFix, Baumit BituFix 2K

3. Izolant: Fasádne izolačné dosky XPS-P alebo EPS Perimeter

4. Výstužná vrstva: lepiaca stierka Baumit StarContact White resp. StarContact s vloženou sklotextilnou sieťkou Baumit StarTex

5. Fasádna omietka: Baumit StarTop, SilikonTop, MosaikTop, NanoporTop. V prípade aplikácie na lepiacu stierku StarContact White penetrácia nie je potrebná. Pri použití StarContact vopred podklad napenetrovať pomocou Baumit PremiumPrimer alebo UniPrimer.

6. Doplnková ochrana voči vode: Hydroizolačný šedý náter Baumit FlexProtect

7. Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil, s odkvapovým nosom
8. Tesniaca páska alebo pretierateľný pružný tmel
9. Ochranná fólia

Detaily sokla

Podľa typu stavby a architektúry soklová časť môže byť zrealizovaná viacerými spôsobmi. Sokel uskočený, priebežný, založený na montážnu latu, ku každému nájdete technický detail.

Baumit produkty