Baumit Jadrová omietka strojová

GrobPutz maschinell

Vápennocementová strojová jadrová omietka vhodná pre rekonštrukcie.

Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie. Veľkosť zrna 1 mm.

  • Jadrová vápennocementová omietka

  • Strojové spracovanie

  • Pre interiér a exteriér

Baumit Jadrovú omietku je možné spracovať vhodnými omietacími strojmi napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod., ktoré sú vybavené kontinuálnou miešačkou s automatickým dávkovaním predpísaného množstva vody. Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontaktný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni.

Baumit Jadrová omietka strojová
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia vonkajších omietok

Chystáte sa omietať vonkajšie murivo? Vyberte si vhodné riešenie a vytvorte si základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu.