Slovensko

Baumit BauKleber

Cementové lepidlo (C1T) na lepenie obkladov alebo na pórobetón.

Univerzálne stavebné lepidlo triedy C1T podľa STN EN 12004 na lepenie obkladov a dlažby, mrazuvzdorné.

  • Univerzálne stavebné lepidlo

  • Vhodné pre obklady a dlažby

  • Trieda C1T

Cementové lepidlo so zníženým sklzom - to znamená, že obkladový prvok po uložení do lepiaceho lôžka má znížený sklz smerom dolu na zvislej alebo naklonenej rovine. Baumit Baukleber je vhodný i na vytvorenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou na podklad z presných pórobetónových tvárnic v interiéri. Na túto vrstvu sa následne aplikuje štuková vrstva z omietky Baumit Perla Maxima.

Baumit BauKleber

Vypočítajte si koľko materiálu na lepenie obkladu či dlažby potrebujete a urobte si orientačný cenový rozpočet