Baumit Nivello 30

Samonivelizačná cementová stierka do 30 mm

Samonivelizačná stierka triedy CT-C35-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 2 - 30 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 2 - 30 mm

  • Pre interiér

Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady. Pred následným kladením jednotlivých podlahovín je potrebné zistiť zvyškovú vlhkosť podkladu meracím prístrojom CM. Orientačné maximálne hodnoty zvyškovej vlhkosti podlahovej stierky pred kladením keramickej dlažby, laminátovej podlahy, PVC, textilných krytín je 2,5 %, pred kladením drevených podláh je 2,0 %.

Baumit Nivello 30

Najčastejšie otázky

Čo by ste poradili na vyrovnanie podlahy. Ide o staršiu budovu, kde je betónová podlaha, ale je potrebné ju vyrovnať. Miestnosť bude slúžiť ako šatňa, ale aj garáž. Je to hasičská zbrojnica, cca 56 m2. Uvažujeme o betónovom potere a potom na to nalepiť gumu. Čo odporúčite? Nivelačné potery alebo stierky?

Výber samonivelizačnej stierky alebo poteru závisí od nerovností, aké potrebujete vyrovnať. V každom prípade na miestnosť s využitím, o ktorom píšete, odporúčame cementové stierky alebo podlahy. Na vyrovnanie podlahy do hrúbky 3 cm môžete použiť Baumit Nivello 30. Pre väčšie nerovnosti odporúčame urobiť oddelený cementový poter.

Urobili mi nivelák, ale začína sa mi oddeľovať od podkladu. Dá sa to opraviť alebo to musím vyhodiť?

V prípade, že sa na povrchu podlahovej stierky objavia trhliny a stierka je oddelená od podkladu, je potrebné ju odstrániť a jej realizáciu zopakovať.

Máte cementovú samonivelizačnú hmotu do exteriéru?

Nie, samonivelizačné hmoty do exteriéru nemáme. Ale na vyspravenie podkladu balkónov alebo terás a v závislosti od hrúbky môžete použiť vyrovnávaciu stierku Baumit Baumacol Preciso Speed alebo poter Baumit FlexBeton.

Za ako dlho môžem dávať parkety na nanesený nivelák?

Pri hrúbke vrstvy do 3 mm je stierka vyzretá po cca 24 hod. Každý ďalší 1 mm vrstvy potrebuje pre zrenie min. ďalších 24 hod. Pred následným kladením jednotlivých podlahovín a hlavne drevených, je potrebné zistiť zvyškovú vlhkosť podkladu meracím prístrojom CM.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.