Poznáme víťazov! Naša odborná porota vybrala cenu Life Challenge za najkrajšiu fasádu v Európe, ako aj víťazov 6 kategóriách.