Slovensko

Z 36 finalistov vybraných odbornou porotou poznáme 6 najkrajších fasád z každej kategórie. Víťazov vybrala porota v deň slávnostného vyhlásenia online 22. apríla.