Life Challenge 2024 - Nominácie

36 finalistov vybraných odbornou porotou. 6 najkrajších fasád z každej kategórie vyberie porota v deň slávnostného vyhlásenia na slávnostnom galavečeri, ktorý sa bude konať v Ľubľane v máji.

Life Challenge 2024 - nominácie v jednotlivých kategóriách: