Baumit Life: 1071

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1071
HEX: #7D964B
RGB: 125/150/75
TSR: ≥25
HBW: 27

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0368
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0391
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0882
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0917
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1071
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1072
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1073
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1074
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1075
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1076
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1077
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1078
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1079
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.