Baumit Life: 1023

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1023
HEX: #889177
RGB: 136/145/119
TSR: ≥25
HBW: 27

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0392
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0397
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0932
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0937
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1021
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1022
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1023
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1024
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1025
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1026
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1027
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1028
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1029
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.