Slovensko

Baumit Life: 1001

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
1001
HEX: #5B947D
RGB: 91/148/125
HBW: 25

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0393
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1008
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0877
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
1001
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1002
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1003
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1004
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1005
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1006
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1007
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1008
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1009
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.