Slovensko

Baumit Life: 0972

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0972
HEX: #6B746E
RGB: 107/116/110
TSR: ≤25 *Subject to product in use
HBW: 17

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0592
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0927
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0392
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0926
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0971
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0972
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0973
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0974
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0975
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0976
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0977
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0978
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0979
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.