Baumit Life: 0841

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0841
HEX: #586C72
RGB: 88/108/114
HBW: 14

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0392
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0927
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0396
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0399
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0841
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0842
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0843
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0844
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0845
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0846
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0847
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0848
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0849
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.