Baumit Life: 0791

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0791
HEX: #4F718C
RGB: 79/113/140
HBW: 15

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0758
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0905
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0148
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0153
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0791
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0792
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0793
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0794
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0795
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0796
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0797
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0798
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0799
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.