Slovensko

Baumit Life: 0691

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0691
HEX: #6978A0
RGB: 105/120/160
HBW: 18

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0876
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1167
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0143
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0838
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0691
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0692
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0693
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0694
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0695
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0696
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0697
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0698
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0699
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.