Slovensko

Baumit Life: 0671

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0671
HEX: #72566A
RGB: 114/86/106
HBW: 11

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0239
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0355
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0906
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1159
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0671
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0672
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0673
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0674
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0675
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0676
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0677
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0678
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0679
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.