Slovensko

Baumit Life: 0562

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0562
HEX: #AE6650
RGB: 174/102/80
TSR: ≥25
HBW: 19

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0158
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0372
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0348
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0566
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0561
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0562
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0563
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0564
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0565
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0566
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0567
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0568
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0569
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.