Slovensko

Baumit Life: 0431

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0431
HEX: #564B48
RGB: 86/75/72
HBW: 8

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0426
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M306
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0156
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0212
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0431
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0432
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0433
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0434
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0435
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0436
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0437
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0438
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0439
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.