Slovensko

Baumit Life: 0321

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0321
HEX: #B56841
RGB: 181/104/65
HBW: 20

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0165
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0932
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0299
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0911
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0321
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0322
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0323
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0324
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0325
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0326
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0327
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0328
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0329
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.