Slovensko

Baumit Life: 0221

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0221
HEX: #C48943
RGB: 196/137/67
HBW: 31

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0236
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0933
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0937
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0221
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0222
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0223
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0224
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0225
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0226
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0227
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0228
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0229
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.