Slovensko

Baumit Life: 0056

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0056
HEX: #E8DA9C
RGB: 232/218/156
HBW: 75

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0883
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0889
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1024
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0051
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0052
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0053
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0054
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0055
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0056
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0057
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0058
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0059
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.