Klasické vonkajšie omietky
star_border

Klasické vonkajšie omietky

Murivo z tehál v závislosti od rovinnosti a typu môže byť omietnuté jednovrstvovým alebo viacvrstvovým omietkovým systémom. 

Jednovrstvové omietky

Vápennocementové paropriepustné minerálne omietky ideálne pre hrúbku omietky do 25 mm. Pri hrúbke do 30 mm spracovanie v dvoch pracovných krokoch. Na vyhladený vyzretý povrch je možné naniesť fasádne omietky.

Strojové omietky

Baumit MPA 35
Univerzálna vápennocementová omietka, paropriepustná, hydrofobizovaná. Na spracovanie bežnými omietacími strojmi.

Ručné omietky

Baumit MVR Uni
Univerzálna biela ručná vápennocementová omietka predovšetkým na ručné spracovanie. 

Viacvrstvové omietky

Jadrové vápennocementové omietky sú vhodné hlavne pre rekonštrukcie na omietanie rôzneho typu muriva. Aj pre väčšie hrúbky omietok. Na jadrové omietky je vždy potrebné aplikovať ešte štukovú omietku.

Strojové omietky

Baumit Jadrová omietka strojová
Univerzálna vápennocementová omietka, paropriepustná, hydrofobizovaná. 

Ručné omietky

Baumit Jadrová omietka
Univerzálna jadrová ručná vápennocementová omietka na ručné spracovanie. 

Kalkulácia pre omietky

Vyberte si vhodné riešenie pre vonkajšie omietky a vytvorte si základnú kalkulácia materiálu s cenami.