Baumit Star Resolution - efektívne zateplenie aj s malými hrúbkami izolantu
star_border

Tepelnoizolačný systém
Baumit Star Resolution

Zateplenie Baumit Star Resolution ponúka viac priestoru pre život. Inovatívna izolačná doska s hrúbkou 8 cm poskytne vášmu domu rovnakú ochranu ako bežné zateplenie s hrúbkou 12 cm. To znamená rovnaký efekt zateplenia s hrúbkou izolácie menšou o 30 %! Ak je to potrebné, je možné kombinovať tepelnoizolačný systém s inými zatepleniami. Obzvlášť, ak nastanú špecifické problémy pri riešení architektonických detailov ostení, oplechovania a pod. 

  • O 30 % lepšia teplená izolácia
  • Menšia hrúbka izolantu, viac priestoru pre život
  • Riešenie pre špeciálne požiadavky

Inovatívny materiál

Izolačné dosky Resolution

Uzavretá bunková štruktúra izolačných dosiek Baumit StarTherm Resolution vyrobených z tvrdenej resolovej peny umožňuje dosahovať vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti už v malých hrúbkach (súčiniteľ tepelnej vodivosti λD=0,022 W(m.K)), Surovina používaná na ich výrobu patrí medzi najstaršie a najznámejšie plasty a je zárukou ich vysokej kvality a dlhej životnosti. Izolačné dosky od hrúbky 5 cm sú opatrené z obidvoch strán 3 mm vrstvou sivého EPS, čo umož‑ ňuje jednoduché a rýchle spracovanie ako pri práci s bežným EPS.

Štíhly systém

Malé hrúbky izolačných dosiek predstavujú výhodu obzvlášť v prípade obmedzených priestorových možností.

  • Detaily ostení a oplechovania

  • Parapety, roletové skrinky

  • Nedostatočný priestor pre použitie veľkých hrúbok izolantu

  • Loggie


Baumit produkty

Skladba systému

Zateplenie Baumit Star Resolution

1. Podklad

2. Lepenie: Lepiaca malta Baumit StarContact White

3. Izolačná doska: Baumit StarTherm Resolution

4. Sklotextilná sieťka: Baumit StarTex

5. Výstužná vrstva: Baumit StarContact White

6. Povrchová úprava: Baumit CrystalTop, StarTop, PuraTop, SilikonTop a pod.

Príslušenstvo: Kotviace prvky, napr. Baumit Kotva S, Kotva STR U 2G a všetko potrebné k tepelnoizolačným systémom (soklové profily, profily pre riešenie detailov, dilatačné a rohové profily či kotviace prvky).

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si želané zateplenie a vytvorte si cenový rozpočet spolu so zoznamom a spotrebou materiálu. Môžete si pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.