Tradičné vápenné omietky pre historickú sanáciu
star_border

Tradičné vápenné omietky pre pamiatkovú obnovu

Tradičné vápenné omietky

Na renováciu historických budov nájdete v sortimente Baumit radu historických omietok NHL, ktorých základ tvorí tradičné bezcementové spojivo a to prírodné hydraulické vápno NHL (Natural Hydraulic Lime). Vlastnosti NHL produktov vychádzajú z tradičných receptúr, ktoré boli používané v minulosti a  sú ideálnym riešením pre obnovu pamiatok so zreteľom na tradičné stavebné materiály. Vďaka svojej prirodzenej pórovitosti a vysokej paropriepustnosti NHL produkty napomáhajú vytvárať zdravé prostredie v interiéri a tak sú vhodné aj pre novostavby, kde sa kladie veľký dôraz na zdravé bývanie. 

  • Špeciálne bezcementové produkty pre obnovu historických budov
  • Systémové riešenie pre ručné i strojové spracovanie
  • Na báze prírodného hydraulického vápna
  • Certifikované a skúšané produkty so stálou  a stabilnou kvalitou
  • Materiály s vysokou paropriepustnosťou optimálne regulujú klímu v interiéri

NHL – Prírodné hydraulické vápno (Natural Hydraulic Lime)

Prírodné hydraulické vápno tvorí základ na výrobu vápennej malty. Na trhu nájdeme tri typy prírodného vápna, ktoré sa označujú ako NHL 2, NHL 3,5 a NHL 5. Číslo označuje stupeň pevnosti v tlaku. Čím je číslo väčšie, tým je vápno viac pevnejšie - hydraulické. Prírodné hydraulické vápno je odolnejšie aj voči mrazu a soliam rozpustným vo vode. Vyššia pevnosť ale neznamená automaticky aj kvalitnejšiu maltu. Malty s vyššou pevnosťou strácajú na elasticite a plasticite v čerstvom stave, čím sa zhoršuje jej spracovateľnosť. Umením je nakombinovať receptúru mált tak, aby sa zachovali tradičné vlastnosti malty, ale zároveň nezhoršili sa jej vlastnosti na spracovanie.

Historické omietky

Obnovujte "ako kedysi"

Historicky cenné a pamiatkovo chránené objekty si zaslúžia použitie najkvalitnejších materiálov. S produktami NHL prinavrátite krásu a lesk budovám v štýle "ako kedysi". Baumit riešenia vyhovujú požiadavkám pamiatkovej ochrany.

Príprava podkladu a jadrové omietky

Prednástrek Baumit NHL Pre ako príprava podkladu pred nanesením NHL omietok. Jadrové omietky sú dostupné na ručné aj strojové spracovanie. Pre zvýšenie tepelnoizolačných vlastností muriva poslúži tepelnoizolačná omietka NHL Thermo.

Štukové omietky, stierky, povrchové úpravy a spojivo

Jemná štuková omietka Baumit NHL Fino, dodávaná v dvoch zrnitostiach, jemne hladenej (0,6 mm) a jemne zrnitej (1 mm), sa aplikuje na ručnú alebo strojovú omietku NHL. Na vytvorenie stierky vystuženej sieťkou na tepelnoizolačnej omietke použijeme stierku NHL Multi. Pre úplne hladké povchy je k dispozícii hladká vápenná stierka Baumit NHL SuperFino.

Ako povrchovú úpravu fasád na NHL omietky odporúčame fasádnu farbu napr. Baumit SanovaColor. 

Na výrobu vlastných mált a omietok poslúži prírodné hydraulické vápno Baumit NHL 3,5.

Urobte si cenovú kalkuláciu

Vyberte si historické omietky a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.