Obnova fasády: trhliny, znečistenie a riasy
star_border

Obnova fasády: Ako na trhliny, znečistenie, riasy a odlupovanie omietky?

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom až po kompletnú obnovu. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Najčastejšie problémy na fasádach

Znečistenie fasády je najčastejším a najľahšie odstrániteľným problémom. Po určitom čase sa objavuje takmer na každej fasáde. Ďalším problémom sú riasy na fasáde vplyvom vlhkého prostredia alebo v dôsledku zatekania. K ďalším neduhom patrí pieskovanie fasády, odlupovanie horného náteru alebo fľakatá fasáda v dôsledku silno nasiakavého povrchu fasády.

Obnova fasády - pracovné postupy

Znečistená fasáda
Znečistená fasáda

Usadené nečistoty na fasáde tvoria deliacu vrstvu pre nasledujúce nátery. Priľnavosť nového náteru je veľmi nízka. Fasádu je potrebné očistiť.

Znečistená fasáda
Pieskujúci povrch fasáy
Pieskujúci povrch

Pieskujúce alebo kriedujúce plochy znižujú stabilitu nového náteru a môžu spôsobiť, že novo nanesená farba nepriľne k povrchu fasády.

Chcem obnoviť fasádu
Zariasená fasáda
Zariasená fasáda

Fasády musia odolávať rôznym poveternostným vplyvom, znečisteniu, ako aj napadnutiu riasami. Takúto fasádu nepostačuje len umyť, ale musí sa špeciálne ošetriť.

Odstránenie rias z fasády
Odlupujúci sa náter
Odlupujúci sa náter

Pred nanesením novej farby je potrebné odstrániť odlupujúci sa náter. A výsledné nerovnosti povrchu vyrovnať pomocou renovačnej stierky.

Opraviť fasádu

Ako odstrániť trhliny na fasáde?

Drobné trhliny na fasáde sú vstupnou bránou pre vlhkosť a nečistoty. Vplyvom počasia môže dochádzať k zvetrávaniu fasády a trhliny sa rozširujú. Postupom času môže dôjsť k znehodnoteniu celého systému zateplenia, prípadne omietkového systému, ak sa jedná o fasádu bez zateplenia. Pri obnove popraskanej fasády treba rozlišovať, či sa jedná o trhliny do 0,5 mm alebo väčšie trhliny, ktoré si vyžadujú aj renovačnú stierku. Opäť platí, že pred samotnou obnovou je potrebné zhodnotiť, či je možné odstrániť príčinu vzniku trhlín. Môže sa jednať aj o zložitejší problém spojený so statikou budovy alebo zlou voľbou fasádneho systému, či zateplenia.

Trhliny na fasáde < 0,5 mm

mikrotrhlinky na fasáde

Trhliny na fasáde je potrebné presúmať a zmerať. Pri malých vlásočnicových trhlinách je pomoc jednoduchá.  Stačí špeciálny penetračný náter s vláknami a nová fasádna farba.

Trhliny na fasáde > 0,5 mm

Trhliny na fasáde

Pri trhlinách so šírkou väčšou ako 0,5 mm je nevyhnutné okamžite konať, pretože prenikajúca vlhkosť môže viesť k väčším poškodeniam fasády.

Koľko stojí obnova fasády?

Pomôžeme vám s výpočtom ceny za materiál. Vyskúšajte náš Baumit Kalkulátor, ktorý vám presne vypočíta, koľko materiálu budete potrebovať a koľko vás bude stáť obnova poškodenej alebo znečistenej fasády.