Oprava starej fasády a nanesenie novej  fasádnej farby
star_border

Obnova fasády - odlupujúci sa náter

Pred nanesením novej fasádnej farby špachtľou odstránime odlupujúci sa náter. Výsledné nerovnosti povrchu vyrovnáme pomocou renovačnej stierky

4 kroky k novej fasáde

Odlupujúci náter mechanicky odstránime  a fasádu očistíme. Následne povrch fasády prestierkujeme a nanesieme novú kvalitnú fasádnu omietku.

1. krok

Odlupujúci sa náter na fasáde

Odlupujúci sa náter mechanicky odstránime špachtľou a fasádu vyčistíme.

2. krok

Penetrácia na fasádu

Kvôli lepšej prídržnosti a zjednoteniu nasiakavosti podkladu nanesieme peneračný náter Baumit MultiPrimer.

3. krok

Prestierkovanie fasády_MultiWhite

Fasádu celoplošne prestierkujeme renovačnou stierkou Baumit MultiWhite s vloženou sklotextilnou sieťkou.

4. krok

Nová fasádna farba

Po vyzretí novej stierky nanesieme novú fasádnu farbu, napr. Baumit StarColor alebo SilikonColor.

Pracovný postup krok za krokom

1. Čo budeme potrebovať?

Obnova fasády - odlupujúci sa náter

Pripravíme si renovačnú stierku Baumit MultiWhite, sklotextilnú sieťku, penetračný náter Baumit MultiPrimer, špachtľu, antikorové hladidlo, murársku lyžicu, kefu s tvrdými štetinami, vhodnú nádobu na miešanie.

2. Vyčistenie fasády

Odstránenie uvoľnených častí

Povrch fasády musí byť  pevný a súdržný, bez rias a trhlín. Odlupujúci náter a uvoľnené časti mechanicky odstránime špachtľou. Zaprášenú a znečistenú fasádu nasucho ozametáme alebo umyjeme tlakovou vodou. Ak fasáda vykazuje ešte iné nedostatky, je potrebné ich najprv odstrániť.
Pozri: Príprava podkladu

3. Penetračný náter

Základn náter, hĺbkový základ

V závislosti od nasiakavosti podkladu zriedime penetračný náter Baumit MultiPrimer vodou v pomere 1:1 až 1:5 a dobre premiešame. Nanášame na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri viacnásobnom nanášaní nanášame vždy na suchú vrstvu. Technologická prestávka pred nanášaním stierky je min. 12 hodín.

4. Prestierkovanie fasády

Penetrácia na silno nasiakavý podklad
Na suchý podklad nanesieme renovačnú stierku Baumit MultiWhite antikorovým zubovým hladidlom a vložíme sklotextilnú sieťku. Po miernom zavädnutí prvej vrstvy nanesieme druhú tenkú vrstvu a po zavädnutí zahladíme povrch polystyrénovým, filcovým alebo penovým hladidlom. Hrúbka stierky 3 - 5 mm.

5. Nový fasádny náter

Nová fasádna farba

Na suchú čistú fasádu nanesieme dva nátery kvalitnou fasádnou farbou. Prvý náter nanášame riedený s 10 – 15 % vody a po technologickej prestávke min. 12 hod. aplikujeme podľa potreby 1 až 2x krycí náter fasádnou farbou. Medzi krycími nátermi dodržujeme odstup min. 4 hod.

6. Striekanie fasádnej farby

Striekanie fasádnej farby

Fasádne farby Baumit je možné spracovať aj striekaním technológiou airless. Tá umožňuje rýchle a rovnomerné nanášanie fasádnej farby v krátkom čase aj na veľké ucelené plochy.

Baumit produkty

Kalkulácia materiálu pre obnovu fasády

Vyberte si želaný typ obnovy fasády a vytvorte si orientačný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.